Nawigacja

Nawigacja

  • Miasto nauki

    

   Piątego listopada 2018 roku  w auli naszej szkoły uczniowie klas drugich i trzeciej wzięli udział w ciekawej wystawie interaktywnej. Czynnie uczestniczyli eksperymentach prezentowanych przez „Szalonego Profesora”

   Interaktywna wystawa Miasto Nauki, będąca przykładem nowoczesnej komunikacji naukowej, jest wyjątkową formą zapoznania widza z podstawowymi prawami przyrody. Na ekspozycji liczącej ponad 40 obiektów edukacyjnych poprzez zabawę można m.in. poznać takie zagadnienia jak odbicie, załamanie i rozszczepienie światła, efekt stroboskopowy, miraż, prawdziwe lustro, dyfrakcja, polaryzacja.

   Celem ekspozycji jest ożywienie zainteresowania nauką w społeczeństwie, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz uzupełnienie oferty systemu szkolnictwa. Ma ona inspirować do odkrywania i zrozumienia świata poprzez samodzielne doświadczenia.

   W odróżnieniu od obiektów prezentowanych na tradycyjnych wystawach eksponaty z Miasta Nauki zaprojektowane są w sposób interaktywny, aby zwiedzający mogli sami, w bezpiecznych warunkach przeprowadzać doświadczenia i badać zjawiska z zakresu różnych dziedzin wiedzy. Doświadczenia te dotyczą nie tylko nauk przyrodniczych, ale także społecznych. Na wystawie obecne są również obiekty z pogranicza nauki i sztuki.

   Ekspozycja została stworzona przez szczecińskich naukowców z Fundacji Miasto Nauki, a autorem koncepcji jest Grzegorz Adamowicz. Zespół ten prezentował wystawy w Międzyzdrojach, Łodzi, Puławach, Włocławku, Białymstoku, Toruniu oraz w Moskwie. W Szczecinie po raz pierwszy pokazane będą nowe eksponaty: szalone zegary, wielki kran i ferrofluid.

   Największymi atrakcjami są niespotykane w Polsce eksponaty prezentujące różne zjawiska. Studnia bez dna, nieskończoność od środka, lewitacja, wymazywanie twarzy, tańczące śrubki – to tylko niektóre przykłady. Jednym z ważniejszych stanowisk doświadczalnych na ekspozycji jest „wirujący domek”. Zwraca on uwagę na potęgę umysłu, działania, których nie można w pełni kontrolować.

   Dzięki medycznym modelom głowy i oka można zrozumieć działanie naszych narządów wzroku. Najważniejszym z nich jest – o dziwo – mózg. Na wystawie można wszystkiego dotykać i eksperymentować na sobie.

   Wystawie towarzyszy cykl pokazów edukacyjno-popularyzatorskich Szalonego Profesora skierowany dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 
   Pokaz w naszej  szkole dotyczył wykorzystania azotu.   

    

    

    Małgorzata Ligas

  • Gang słodziaków

    

    

   Wyróżnienie Klasy III b

   w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym  „Szkolne Przygody Gangu  Słodziaków”.

    W październiku klasa IIIb wzięła udział w ogólnopolskim konkursie edukacyjnym „Szkolne Przygody Gangu  Słodziaków”. Jednym z warunków było wzięcie udziału w  „Szkolnym Dniu Głośnego Czytania” oraz codzienne czytanie przez uczniów w domu, potwierdzone przez rodziców podpisem. Następnie każdy uczeń miał użyć własnej wyobraźni i stworzyć własną historię Słodziaków, bohaterów książki „Gang Słodziaków”.

   W konkursie wzięło 5000 uczniów klas I-III z całej Polski. Klasa IIIb jest jedną z 500 wyróżnionych klas. Uczniowie otrzymali od organizatorów w nagrodę pluszowe poduszki rysia .

    

   Małgorzata Ligas

    

  • KONKURS

    

    

   Konkurs plastyczny

    

    

   Moja mała Ojczyzna”

    

    

    

   KONKURS - Obrazek 1

    

    

    

    

    

    

    

    

   Organizatorki: Lucyna Szkwarek, Małgorzata Ligas

   Szkoła Podstawowa Nr1 w Barlinku

    

    

   REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

    

   Moja mała Ojczyzna” organizowanego przez nauczycielki

   Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku

    

    

    Cele Konkursu

   • przedstawienie oczyma dzieci walorów turystycznych, historycznych i kulturowych naszej małej ojczyzny

    • poznawanie historii i dziedzictwa kulturowego regionu, budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców powiatu myśliborskiego

    

   Regulamin Konkursu:

   §1 Organizator

    

   Organizatorem Konkursu Plastycznego jest Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku.

    

   §2 Termin nadsyłania prac: 22lutego 2019 roku

    

   §3 Warunki uczestnictwa

    

   1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych.

   2. Uczestnicy przygotowują prace plastyczne przy wykorzystaniu dowolnych technik plastycznych w formacie A4 lub A3. Tematem prac powinny być ciekawe - pod względem historycznym, kulturowym, architektonicznym lub przyrodniczym – miejsca w okolicy miejsca zamieszkania uczestnika Konkursu, na terenie powiatu myśliborskiego.

   3. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę plastyczną, wykonaną samodzielnie.

   4. Biorąc udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

   §4 Termin i warunki dostarczenia prac

   1. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Organizatora Konkursu,
    na adres: Szkoła Podstawowa nr1

   ul. Jeziorna 12

   74-320 Barlinek

   z dopiskiem na kopercie: "Konkurs plastyczny – Moja mała Ojczyzna. Mieszkam w ciekawym miejscu” w terminie do 22 lutego 2019 r.

   1. Prace są zgłaszane do Konkursu przez opiekuna zajęć lub nauczyciela. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, adres i telefon placówki oraz imię i nazwisko opiekuna. Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

   2. Prace nadesłane po terminie nie będą oceniane (decyduje data stempla pocztowego).

   3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe podczas przesyłki.

   4. Prace przechodzą na własność Organizatora i nie będą odsyłane.

    

   §5 Zasady przyznawania nagród

   • Komisja wyłoniona przez Organizatora Konkursu, wybierze zwycięskie prace w trzech przedziałach : - klasy pierwsze

   - klasy drugie

   - klasy trzecie

   • Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Komisja wybierze minimum 9 (3 w każdej kategorii) przyznając nagrody zwycięzcom. Prace nie spełniające warunków regulaminowych nie będą oceniane przez Komisję.

   • Decyzja Komisji jest ostateczna i nieodwołalna.

   • Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej Organizatora Konkursu. Placówki, z których pochodzić będą prace nagrodzonych zostaną poinformowane
    o wynikach Konkursu telefonicznie.

   • Po ogłoszeniu wyników w Szkole Podstawowej nr1 zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa na której zaprezentowane będą najciekawsze prace.

    

    

    

    

    

    

  • Święto Niepodległości

   Święto Niepodległości
   09.11.2018

        Z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę klasy I- III realizowały od 05 do 09 listopada różne zadania: uczyły się 4 zwrotek hymnu państwowego, słuchały pieśni patriotycznych i tańców narodowych. Wykonywaly dowolną techniką plastyczną wybrane symbole narodowe. Mogły też wykonać biało- czerwone kwiaty lub kotyliony. Zapoznawały się z legendami związanymi z powstaniem państwa polskiego lub fragmentami z historii o rozbiorach Polski. Organizowały w klasie wystawę książek o tematyce patriotycznej. Chętni uczniowie włączyli się do konkursu plastycznego i wykonali portret Marszałka Józefa Piłsudskiego.

        W czwartek, o godz. 11.00, w auli szkolnej odbył się apel podsumowujący wszystkie działania. Wszyscy śpiewali hymn państwowy, obejrzeli scenki pt. "Święto Niepodległości" oraz film o polskich symbolach narodowych.

        W piątek, w ramach Ogólnopolskiego Śpiewania Hymnu Narodowego, o godz 11.11 wszyskie klasy I- III skupiły się na placu przed szkołą i wraz ze starszymi klasami odśpiewały 4 zwrotki Mazurka Dąbrowskiego.

    

   Opracowała : W. Wielgus

    

    

   Galeria

  • Zwiedzamy Miejsca Pamięci

   Zwiedzamy Miejsca Pamięci
   31.10.2018

   Dnia 30 października 2018 r. klasy I B i I C pod opieką swoich wychowawczyń, wybrały się na cmentarz, by odwiedzić Mogiłę Żołnierzy poległych w obronie Barlinka.

   Na miejscu dzieci zapoznały się z pamiątkową tablicą i odczytały wyryte na płycie nazwiska żołnierzy. Następnie zapaliły znicz i minutą ciszy uczciły pamięć tych, którzy zginęli za Ojczyznę. Warto od najmłodszych lat wpajać im tę wiedzę, aby znali historię naszego miasta.

    

   Opracowała : W. Wielgus

    

   Galeria.

  • Wycieczka do teatru

   Wycieczka do teatru
   24.10.2018

   Dnia 24 października 2018 r. wszystkie klasy pierwsze wraz z wychowawczyniami i opiekunami pojechały do Teatru im. J. Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim na przedstawienie pt. "Wirus- Świrus i cała reszta". Tematem był problem uzależnienia od komputera. Dzieci mogły dowiedzieć się, jakie zagrożenia niesie za sobą zbyt długie przesiadywanie i korzystanie z komputera. Myślę, że taka forma przekazania im cennych informacji była bardzo ciekawa i lepiej dotarła do naszych pierwszoklasistów.

    

   Opracowała : W. Wielgus

    

   Galeria

  • Gang Słodziaków
   18.10.2018

   Dnia 18 października 2018 r. odbył się w naszej szkole Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania pod hasłem "Czytaj z nami - Słodziakami".

   Organizatorkami były p. Lucyna Szkwarek i Wiesława Wielgus. W auli zebrały się klasy I-III pod opieką swoich wychowawców. Łącznie było ponad 180 osób.

   Głównym celem bylo zachęcenie dzieci do wspólnego czytania.

   Do akcji została zaproszona cała Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1, pani pielęgniarka oraz chętni nauczyciele.Goście czytali wybrane przez siebie rozdziały przygód Słodziaków - bohaterów książki R. Piątkowskiej. Po każdym rozdziale odbywały się krótkie przerwy, podczas których dzieci śpiewały i tańczyły.Na koniec chętne klasy wykonały pamiątkowe zdjęcia na tle dekoracji.

   Dziekujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do akcji oraz gościom, którzy znaleźli trochę czasu, by poczytać najmłodszym.

    

   Opracowała : W. Wielgus

    

   Galeria

  • KONKURS CZYTELNICZY

   Konkurs czytelniczy „MISTRZ GŁOŚNEGO CZYTANIA” DLA  UCZNIÓW  KL II i III

    

    

   KONKURS CZYTELNICZY - Obrazek 1
    

   Dnia 28.09.2018r ( piątek) na 4 godzinie lekcyjnej z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania w bibliotece szkolnej odbył się KONKURS  CZYTELNICZY - „MISTRZ GŁOŚNEGO CZYTANIA” dla uczniów klas II i III . Zadaniem uczestników konkursu-11 uczniów z klas II i III – było przeczytanie na głos przygotowanego przez bibliotekarkę tekstu- fragmentu książki „Siedmiu wspaniałych” Roksany Jędrzejewskiej –Wróbel. Podczas konkursu oceniane były cechy dobrego czytania m.in. płynność, poprawność; biegłość; indywidualne tempo czytania, wyrazistość. Uczestnicy bardzo dobrze poradzili sobie z nieznanym tekstem. Biorąc pod uwagę cechy dobrego czytania najlepiej głośno przeczytał fragment książki Damian Papuga z klasy II b, który został Mistrzem Głośnego Czytania. Komisja w składzie Monika Jabłońska , Agata Bublewicz wyróżniła jeszcze cztery osoby: Kalinę Dowejko III a, Amelię Pałka IIIb, Marikę Jędrzejaszek IId, Jakuba Krawczyka II d . Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali drobne nagrody. Dziękujemy za współpracęwychowawcom klas. Zachęcamy wszystkich do odwiedzania biblioteki i czytania nie tylko od święta.

    

   Organizatorki: Agata Bublewicz, Monika Jabłońska

    


    


    


    

  • Biegi Leśne im. Jana Dobaczewskiego

  • Projekt "Zaprogramuj przyszłość" w klasie IIIa
   09.09.2018

   Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Projekt "Zaprogramuj przyszłość" w klasie IIIa.

  • Tydzień Teatru 2018

   11.06.2018

   Barlinek, 20.06 2018 r.

    

   Prezentacja projektu "TYDZIEŃ TEATRU"

   w Szkole Podstawowej nr1 im T. Kościuszki

   w Barlinku

   Rok szkolny 2017/18

    

   Projekt "Tydzień Teatru" wpisany jest w kalendarz naszej szkoły od 2006 r., kiedy to po raz pierwszy został zrealizowany.

   Celem tego projektu jest : rozwijanie zainteresowań teatralnych i predyspozycji twórczych, wykorzystywanie inscenizacji wierszy do aktywnej i kreatywnej pracy na zajęciach oraz dostarczanie radosnych przeżyć. Udział w tym przedsięwzięciu uczy decydowania o sobie, daje możliwość dokonywania wyboru : Chcę być aktorem czy widzem?

   Bardzo ważnym zadaniem jest również wyrabianie umiejętności współpracy w grupie oraz integrowanie środowiska szkolnego i pozaszkolnego.

   Autorki projektu tj. p. Wiesława Wielgus i p. Sławomira Bojanowska po raz kolejny zaprosiły do współpracy wszystkich chętnych uczniów, wychowawców i rodziców.

   Projekt był realizowany w roku szkolnym 2017/18, a prezentacja trwała

   od 11 do 15 czerwca 2018 roku.

   Pierwszego dnia widzowie zapoznali się z harmonogramem przedstawień i regulaminem konkursu plastycznego "Ilustracja do bajki lub baśniowa postać". Następnie klasa III a wraz z wychowawcą Wiesławą Wielgus przedstawiła swoją interpretację wiersza "Lokomotywa" J. Tuwima. Cała klasa wjechała na scenę śpiewając znaną chyba wszystkim piosenkę "Jedzie pociąg". Tam narrator zatrzymał cały skład i z ciekawą intonacją czytał tekst wiersza. Pozostali uczniowie z wielkim zaangażowaniem i entuzjazmem odegrali swoje role. Na scenie czuli się swobodnie, bo to nie pierwszy ich występ, a dodatkowo już od I klasy, na zajęciach, realizowali program "Zabawa w teatr". Oni po prostu autentycznie bawili się na scenie.

   Po tej części nastąpiła przerwa, podczas której widzowie zostali zaproszeni do zabawy. Pod kierunkiem pani Katarzyny Stanisławskiej uczyli się kroków i ruchów tanecznych.

   W tym czasie, klasa III a zmieniała stroje i rekwizyty do następnego przedstawienia. Tym razem to "Kaczka - dziwaczka" J. Brzechwy miała swoje przysłowiowe "5minut". Całość zakończył taniec "Kaczuchy", przy którym wszyscy doskonale się bawili .

   W kolejnym dniu, klasa I a pod opieką Izabeli Osesek przygotowała inscenizację wiersza "Spóźniony słowik" Juliana Tuwima. Uczniowie, mimo iż pierwszy raz wystąpili przed tak szeroką publicznością, nie pokazali po sobie tremy.

   Przerwę zagospodarowały klasy III a i III b wraz z wychowawcami. Dzieci zagrały na fletach piosenki : "Wlazł kotek", "Były sobie kurki trzy" oraz " Sto lat", których uczyły się na edukacji muzycznej. Udowodnili, że "ćwiczenie czyni mistrza".

   Następnie na scenie pojawili się uczniowie z klasy II a. Wcielenie się w rolę "Grzesia kłamczuchy", czy "Zosi-Samosi" to nie lada odwaga. Nikt z nas nie lubi przecież przyznawać się do swoich przywar. Pani Wioletta Kulczewska wraz ze swoją klasą potwierdziła, że nie warto być kłamczuchem , czy egocentrykiem. Na koniec zaprezentowali jeszcze wiersz pt "Kotek". Wszystkie wiersze są dziełem Juliana Tuwima.

   W środę, klasa III d powitała widzów wierszem "Żuraw i czapla" Jana Brzechwy. Wychowawczyni pani Elżbieta Sufleta wraz ze swoimi dziećmi przypomniała, jak ważne, ale i zarazem trudne jest podejmowanie decyzji w życiu codziennym.

   Zaraz potem, klasa III b pod kierunkiem wychowawczyni - Sławomiry Bojanowskiej przygotowała inscenizację "Wakacyjne wiersze". Dzieci w wakacyjnych strojach zapraszały wszystkich do miłego, aktywnego i bezpiecznego spędzenia wakacji. Były również porady i bardzo ważne przestrogi dla wczasowiczów.

   W tym samym dniu, o godz. 17.00, klasa III a wykonała trzy przedstawienia : "Lokomotywę", "Kaczkę - Dziwaczkę" oraz "Grzyby" zgromadzonym na sali Rodzicom, Dziadkom i Rodzeństwu. To też już tradycja, że Rodzina potrafi znaleźć czas dla swoich pociech.

   W czwartek, dla odmiany, pani Anna Brodzińska z klasą IV a wykonała przedstawienie "Kopciuszek". Na scenie pojawiły się kolorowe postacie z dawnych czasów. Połączenie muzyki dawnej i współczesnej wywołało jeszcze większe zainteresowanie.

   W piątek zaś, ponownie klasa III a wystąpiła w przedstawieniu "Grzyby" Jana Brzechwy. Muchomory, zaopatrzone w packi na owady, dzielnie walczyły z naprzykrzającymi się królowi Borowikowi muchami. Treść wiersza zmusza nas do zastanowienia się, na kogo można liczyć i na kim można polegać w każdej sytuacji.

   W tym samym dniu nastąpiło podsumowanie Tygodnia Teatru i Szkolnego Projektu Czytelniczego. Został też rozstrzygnięty konkurs " Ilustracja do bajki lub baśniowa postać". Uczniowie zostali nagrodzeni w pionach klas : I, II, III.

   Organizatorki dziękują Wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji projektu.

   Wnioski :

   Projekt "Tydzień Teatru" :

   1.To przedsięwzięcie nie tylko artystyczne, ale i wychowawcze. Proponowane

   przedstawienia przekazują różne treści.

   2. Łączy elementy poznawcze z dobrą zabawą.

   3. Umożliwia dzieciom prezentację zdolności, talentów i umiejętności.

   4. Rozwija zainteresowania oraz dostarcza przeżyć.

   5. Uczy współpracy w grupie i współodpowiedzialności.

   6. Integruje środowisko szkolne, rodzinne i pozaszkolne.

    

   Opracowała : Wiesława Wielgus

  • Tydzień Teatru
   09.09.2018

   Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Tydzień Teatru.

  • Spotkanie z rodzicami klasy IIIa

   13.06.2018

   Barlinek, 13.06.2018 r.

    

   SPOTKANIE RODZICÓW I UCZNIÓW KLASY III a

   ROK SZKOLNY 2017/18

   Dnia 13 czerwca 2018 r., o godz 17.00, w auli szkolnej, odbyło się spotkanie Rodziców i uczniów klasy III a. Organizatorem tego przedsięwzięcia była wychowawczyni klasy III a, p. Wiesława Wielgus. Podczas 3-letniego cyklu takie spotkania odbywały się na koniec każdego roku szkolnego.

   Celem była prezentacja różnych form pracy z uczniami oraz wykazanie się uczniów swoimi zainteresowaniami, zdolnościami i umiejętnościami.

   Spotkanie składało się z 3 części :

   1. Przedstawienia teatralne i gra na flecie.

   2. Realizacja Regionalnego Projektu "Zaprogramuj Przyszłość"

   3. Gra "Szachy"

   4. Ocena kształtująca i jej przebieg w klasie III a.

   Na poczatku wychowawczyni przywitała wszystkich zebranych :Rodziców, Dziadków i Rodzeństwo oraz Uczniów. Przedstawiła plan spotkania, a następnie oddała głos klasie III a.

   Uczniowie wykonali kolejno przedstawienia : "Lokomotywę", "Kaczkę-Dziwaczkę" oraz "Grzyby". Następnie zagrali na fletach piosenki, ktorych nauczyli się na edukacji muzycznej. Były to : "Wlazł kotek", "Były sobie kurki trzy", "Na zielonej łące". Na zakończenie tej części wykonali "Sto lat", dedykując wszystkim zebranym.

   W drugiej części Wiesław Wielgus przypomniała o zasadach realizacji projektu "Zaprogramuj Przyszłość" i przeszła do zadań praktycznych. Dzieci wykonywały przejścia na macie i tańce według określonego kodu - podobnie pracowały na zajęciach. Potem były zabawy z kubeczkami - ustawianie według określonej zasady. Same również wymyślały kody. Rodzice sami zauważyli, że podczas tych zabaw można określić, które dzieci rozróżniają stronę lewą i prawą, czy słuchają uważnie poleceń i w jakim tempie pracują na tle klasy.

   Trzecia część to szachy. W tym roku Rodzice nie tylko obserwowali grę swoich pociech, ale włączyli się czynnie do tej gry. Określiliśmy czas gry i okazało się, że zwyciężczynią w tym roku została Małgosia Diaków, która pokonała swojego tatę. Tutaj emocji było bardzo dużo.

   W tym roku nie było wyjścia na dużą szachownicę na plac przed szkołą, bo było bardzo pochmurnie i zimno. Zrezygnowano, ale z żalem.

   Ostatnia część przeznaczona została na krótkie omówienie oceny kształtującej, którą nauczycielka wprowadziła w tym roku. Niespodzianką było to, że wypowiadała się nie tylko pani, ale przede wszystkim uczniowie. Sami określali, co im to dało, czego nie potrafią, co było najtrudniejsze.

   Na koniec Wiesława Wielgus podziękowała za współpracę, za poświęcony czas na takie spotkania i życzyła dalszej współpracy z innymi nauczycielami.

    

   Opracowała :Wiesława Wielgus

  • Szachy z rodzicami
   09.09.2018

   Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Szachy z rodzicami.

  • Wycieczka klas III a i III b do Biskupina

   07.06.2018

   Barlinek, 8.06.2018 r.

    

   Wycieczka do Biskupina w dn.07.06.2018 r.

   SP nr 1 w Barlinku, kl.IIIa,IIIb

    

   Dnia 07.06.2018 r. klasy III a i III b wybrały się na wycieczkę do Biskupina.

   Uczniowie zgromadzili się o godz. 7.50 w szkole, a następnie pod opieką kierownika wycieczki - Wiesławy Wielgus ,wychowawcy - p. Sławomir Bojanowskiej i Rodziców, udali się do autokaru. Tam minęła chwila, nim wszyscy zajęli miejsca, ponieważ autobus był sprawdzany przez policjantów pod kątem sprawności i bezpieczeństwa.

   O godz. 8.00 nastąpił wyjazd. Droga do Biskupina była daleka, więc na trasie przewidziane zostały przystanki. Pierwszy był w Skwierzynie, bo tam dosiadł się przewodnik z Zielonej Góry, który miał czuwać nad przebiegiem wycieczki. Ponieważ każdy chciał zobaczyć słynne koziołki w Poznaniu, więc i tam był postój. Na miejscu powitała nas p. archeolog (ta sama, która była u nas na zajęciach w listopadzie). Na rynku było mnóstwo ludzi i ciężko było się przecisnąć. Okazało się jednak, że wszyscy zajęli pierwszorzędne miejsca do podziwiania trykających się koziołków. Potem była dalsza podróż.

   Kolejna atrakcja to Wenecja, słynna z kolejki wąskotorowej. Chyba wszyscy po raz pierwszy jechali w takich wagonikach: bez okien, drewniane ławki i wolne tempo jazdy.

   Kolejnym przystankiem był już Biskupin. Oczukujący przewodnicy zaprowadzli całą grupę na zajęcia - lepienie z gliny. Po krótkim wstępie teoretycznym, uczniowie mogli zająć się lepieniem. Ich wytwory były piękne. Nawet dorośli mogliby pozazdrościć. Każdy uczestnik włożył sporo swojej wyobraźni. Powstały dzbanki, miski, wazoniki, rzeźby - nawet pani prowadząca była zachwycona.Na koniec giniane dzieła zostały zapakowane i każde dziecko mogło zabrać do domu swoje ulepione "cudo".

   Potem była kolej na oglądanie chat - w każdej coś się działo np. wybijanie monet, tkanie materiałów, struganie instrumentów z drewna itp.

   Po krótkim spacerze pojawiła się główna część - osada Biskupin. Ponieważ w listopadzie były zajęcia o tym miejscu i gościliśmy panią archeolog, która opowiadała o znaleziskach zgromadzonych w osadzie, każdy więc mógł porównać swoją wiedzę na ich temat z rzeczywistością. Oglądanie narzędzi, naczyń, fosy , chat , a także zakup pamiątek zajęło trochę czasu, ale znalazły się chwile na zabawę. Potem było jeszcze wspólne pamiątkowe zdjęcie i pożegnanie przewodniczki. Przechodząc koło Muzeum uczniowie zauważyli takie same duże szachy, jakimi oni grają w szkole - ale to już było nowoczesne plastikowe wydanie.

   W drodze powrotnej, grupa zatrzymała się w Mac Donald's, by zjeść małe co nieco, bo zabrane zapasy znacznie zostały uszczuplone. W Skwierzynie dzieci pożegnały pana przewodnika, który dbał, aby przewidywany plan wycieczki został zrealizowany.

   Do Barlinka wszyscy dotarli na godz. 22.20, a tam już czekali stęsknieni Rodzice. Na pożegnanie, kazdy uczestnik otrzymał słodki upominek od firmy, która pośredniczyla w organizacji wycieczki.

    

    

   Opracowała : Wiesława Wielgus

    

  • Wycieczka Biskupin
   09.09.2018

   Nowe zdjęcia zostały dodane do galerii Wycieczka Biskupin.

  • Dzień Dziecka

   Dzień Dziecka

   Dnia 1 czerwca 2018 w Szkole Podstawowej nr 1 odbędzie się festyn rodzinny połączony z Dniem Sportu i Dniem Dziecka. W czasie imprezy, w godzinach od 10 do 12, odbywać się będą miedzy inymi loteria fantowa, loteria balonikowa,sprzedaż prac plastycznych uczniów, malowanie kamieni, malowanie twarzy, sprzedaż ciast i napojów oraz inne atrakcje.  Około godziny 11.45 planowany jest występ artystyczny i taneczna niespodzianka.  Pieniądze zebrane w czasie festynu zostaną przeznaczone na cel charytatywny.

    

   Serdecznie wszystkich zapraszamy

   organizatorki Anna Stefańska i Joanna Wachowska

  • LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

    

    

                             LIST MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ - Obrazek 1

    

    

    

    

                                MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

                      

                                  ANNA ZALEWSKA

    

    

    

                                                                                                              Warszawa, 18 maja 2018 r.

    

   Szanowni Rodzice i Opiekunowie Uczniów klas VII szkoły podstawowej
   oraz klas II gimnazjum,

    

   wdrażanie kolejnych etapów reformy edukacji wiąże się z naturalnymi i zrozumiałymi pytaniami oraz wątpliwościami. Jedną z takich kwestii jest organizacja naboru na rok szkolny 2019/2020 do szkół ponadpodstawowych i klas szkół ponadgimnazjalnych. Wówczas o przyjęcie będą ubiegali się pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej oraz ostatniej klasy gimnazjum.

    

   Pragnę przypomnieć, że postępowania rekrutacyjne dla tych dwóch grup uczniów zostaną przeprowadzone oddzielnie, według odrębnych kryteriów rekrutacyjnych. Jednocześnie podkreślam, że absolwenci szkół podstawowych i gimnazjów nie będą rywalizowali ze sobą o te same miejsca. Będą oni ubiegać się o przyjęcie do innych typów szkół.

    

   Uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej mogą zostać przyjęci do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum lub
   3-letniej branżowej szkoły I stopnia. Z kolei absolwenci ostatniej klasy gimnazjum mogą ubiegać się o miejsce w 3-letnim liceum ogólnokształcącym, 4-letnim technikum lub w 3-letniej branżowej szkole I stopnia. Pragnę podkreślić, że obie te grupy będą realizowały odrębne programy nauczania.

    

   Szkoły i samorządy przygotowują się do przyjęcia od 1 września 2019 r. większej liczby kandydatów. Jak wynika z analizy przeprowadzonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zwiększenie liczby klas I nie spowoduje istotnych problemów związanych z zapewnieniem odpowiedniej liczby
   sal lekcyjnych.

   Przypomnę również, że postępowanie rekrutacyjne będzie obejmowało m.in. następujące kryteria:

   • wyniki egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu gimnazjalnego,

   • oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum) z języka polskiego i z trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,

   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum
    z wyróżnieniem,

   • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej albo gimnazjum.

    

   W przypadku dodatkowych wątpliwości do Państwa dyspozycji pozostają dyrektorzy szkół i kuratorzy oświaty. Od 1 września br. we wszystkich kuratoriach zostaną utworzone punkty informacyjno-konsultacyjne, w których rodzice uczniów obecnych klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum uzyskają informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2019/2020. Ponadto od początku września 2018 r. pytania związane z naborem będzie można kierować na adres mailowy: rekrutacja@men.gov.pl.

    

   Ustalenie sieci publicznych szkół ponadpodstawowych pozostaje
   po stronie samorządów. Odbywa się ono po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Ministerstwo Edukacji Narodowej deklaruje pełne wsparcie
   i gotowość współpracy z samorządami.

    

   Zapewniam, że szkoły będą przygotowane na przyjęcie uczniów w roku szkolnym 2019/2020. Mam nadzieję, że ich oferta edukacyjna spełni oczekiwania zarówno absolwentów szkół podstawowych, jak i gimnazjów.

    

   Z wyrazami szacunku

    

   Anna Zalewska

   Minister Edukacji Narodowej

  • KONKURS PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNY DLA KLAS TRZECICH


    

   W dniu 24 kwietnia 2018 roku o godz.9.00 w Szkole Podstawowej Nr 1 w Barlinku odbył się XVIII Gminny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny dla klas trzecich. Do konkursu zaproszone zostało po pięć osób ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz ze Szkoły Podstawowej w Mostkowie. Konkurs poprowadziły p. Lucyna Szkwarek i Małgorzata Ligas. Zadania przygotowały panie: L. Szkwarek, M. Ligas T. Zielińska.

   Wszystkich uczestników przywitał vice dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 pan Mariusz Sieniawski. Pierwszym zadaniem był test, składający się z osiemnastu pytań, do którego przystąpili wszyscy uczestnicy. Należało rozwiązać go w czasie 10 minut. Do następnego etapu jury zakwalifikowało sześć osób i przed nimi w etapie drugim do pokonania były trzy zadania. Pierwsze zadanie to przyporządkowanie podpisów do obrazków przedstawiających kwiaty. Za każdy poprawnie dobrany podpis uczestnik otrzymywał jeden punkt. Następne zadanie polegało na wpisaniu na mapce konturowej Polski nazw pięciu parków narodowych. Ostatnie zadanie to runda trzech pytań. Do wyboru były pytania za jeden, trzy lub pięć punktów. Uczniowie sami decydowali w tej rozgrywce na pytanie za ile punktów będą odpowiadali. Rundy pytań zakończyły zmagania uczestników. Po zliczeniu wszystkich punktów wyłoniono zwycięzców.

   Laureatem XVII Gminnego Konkursu Przyrodniczo-Ekologicznego, czyli

   I miejsce otrzymał: Jakub Szura ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Barlinku

   II miejsce zajęła: Ada Stradomska ze Szkoły Podstawowej nr1 w Barlinku

   III miejsce zajęła: Zuzanna Sutkowska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Barlinku

   Laureatom wręczono nagrody książkowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, które wykonała p. Teresa Zielińska oraz drobne upominki.


    

   Organizatorki: L. Szkwarek, M. Ligas i T. Zielińska


    


    

  strona:

  Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 1 w Barlinku
   ul. Jeziorna 12
   74-320 Barlinek
  • 0957461730 FAX. 0957461730
   e-mail: sp1barli@interia.pl